Marketing a reklama na internete.
18/09/2018 23:28

Je pre vás SEO veľká neznáma?

internetový marketing martina lukáčová

Zmeňte to a zvýšte svoj úspech! SEO je spôsob neustáleho skvalitňovania webovej lokality tak, aby sa zlepšovala pozícia webstránky pri vyhľadávaní. Čím lepšia pozícia, tým viac prirodzených návštevníkov z vyhľadávania a nižšie investície do priamej reklamy web stránky. Vyhľadávanie je sled činností, ktoré robia vyhľadávacie roboty priebežne – vyhľadanie stránky, indexovanie stránky a hodnotenie stránky. Vyhľadanie stránky je [...]

Ako na kľúčové slová? Alebo ktoré sú tie správne?

klucove_slova

V prvom rade, čo sú to vlastne kľúčové slová? Sú to slová alebo slovné spojenia/frázy charakterizujúce konkrétnu tému. Nazývajú sa kľúčové pretože zohrávajú kľúčovú rolu pri vyhľadávaní a identifikovaní obsahu a jeho relevantnosti pre konkrétne vyhľadávanie užívateľa. Kľúčové slová zohrávajú svoju rolu v dvoch rozdielnych situáciách. Tou prvou je popis obsahu určitej web stránky. Jej tvorca sa snaží skupinou kľúčových slov charakterizovať tému [...]