Marketing a reklama na internete.
23/10/2018 17:40

Súťažíme-Vyhrávame

Pravidlá súťaží Súťažíme-Vyhrávameaktuálne súťaže na faceboku

Základné pravidlá súťaží Súťažíme – Vyhrávame

  1. Účasť v súťaži je podmienená vekom minimálne 18 rokov.
  2. Účasť v súťaži je podmienená použitím a prihlásením sa do facebook osobného profilu.
  3. Do súťaže sa súťažiaci môže zapojiť iba prostredníctvom  súťažnej aplikácie vytvorenej prevádzkovateľom aplikácie Súťažíme – Vyhrávame, a ktorá je umiestnená na Facebook stránke organizátora súťaže.
  4. Podmienkou účasti je povolenie prístupu súťažnej aplikácie ku kontaktným údajom užívateľa zadaných v osobnom profile na Facebooku. (V zmysle ochrany osobných údajov- viď nižšie)
  5. Každá súťaž organizovaná podľa pravidiel Súťažíme – Vyhrávame môže mať okrem týtcho základných pravidiel vlastné doplnkové podmienky a pravidlá súťaže, ktoré sú definované priamo v súťažnej aplikácii.
  6. Podľa charakteru súťaže – výherca je losovaný algoritmom aplikácie a tento proces nie je možné ovplyvniť, alebo je výherca každý úžívateľ súťažnej aplikácie po splnení jednoduchej úlohy definovanej priamo v súťažnej aplikácii.
  7. Výhry a ceny v hodnote do 350€ nepodliehajú v zmysle Zákona č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov zdaneniu. Peňažné výhry v hodnote nad 350€ je povinný zdaniť prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže sadzbou 19%, nepeňažné výhry v hodnote nad 350€ je povinný zdaniť výherca v daňovom priznaní za príslušný rok.

súťaž na facebooku, súťaže na facebooku , súťažíme vyhrávame

Ochrana osobných údajov užívateľov Súťažíme-Vyhrávame a súťažiacich v súťažiach Súťažíme-Vyhrávame

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa osobné údaje (meno, email) užívateľa aplikácie Súťažíme – Vyhrávame (ďalej len užívateľ)  a súťažeho v súťažiach podľa pravidiel Súťažíme – Vyhrávame (ďalej len užívateľ) spracovávajú po predchádzajúcom súhlase užívateľa.

 

Prihlásením sa k aplikácii dáva užívateľ povolenie a súhlas k spracovávaniu a uchovávaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7, ods. 1. zákona prevádzkovateľovi aplikácie Súťažíme – Vyhrávame a administrátorom a prevádzkovateľom Facebook stránky, na ktorej je súťaž podľa pravidiel Súťažíme-Vyhrávame umiestnená. Toto povolenie a súhlas k spracovávaniu a uchovávaniu osobných údajov dáva užívateľ na dobu neurčitú, s právom kedykoľvek povolenie a súhlas k spracovávaniu a uchovávaniu jeho osobných údajov zrušiť. Povolenie a súhlas zanikne v lehote 21 dní od doručenia žiadosti o zrušenie organizátorovi súťaže. V prípade prebiehajúcej súťaže/súťaží v ktorých je užívateľ prihlásený v čase zrušenia súhlasu zanikne súhlas v lehote 21 dní od skončenia súťaže/všetkých súťaží, v ktorých je užívateľ prihlásený.

 

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané:- pre fungovanie aplikácie

- pre kontaktovanie v prípade výhry

- pre doručenie informácií o ďalších súťažiach podľa pravidiel Súťažíme-Vyhrávame

- pre marketingové účely prevádzkovateľa Facebook stránky, na ktorej je súťaž umiestnená 

 

Comments are closed.