Marketing a reklama na internete.
23/10/2018 17:39

Štruktúra adwords účtu – ako si vytvoriť lepší účet!

adwords reklamy - štruktúra účtuJednou z najviac podceňovaných vecí pri správe google reklamy je štruktúra adwords účtu. Vytvoriť a spustiť reklamy, ktoré budú efektívne a jednoducho spravovateľné naozaj nie je záležitosť piatich minút. Veľkou chybou preto je “preskočiť dôkladnú prípravu” a spustiť jednu reklamnú kampaň, ktorá obsahuje jednu reklamnú skupinu a to celé je zastrešené jedným reklamným textom… Aká je teda vaša štruktúra adwords účtu?

Hoci neexistuje jediný správny spôsob štruktúrovania účtu, je veľmi dôležité pristupovať k tejto problematike premyslene.

Štruktúra adwords účtu začína pri kampaniach

 

Pre reklamnú kampaň môžeme definovať určité podmienky, ktoré budú platiť pre všetky reklamné skupiny v nej – denný rozpočet, krajinu a jazyk zobrazovania, cielenie v rámci googla, zobrazovanie reklám a ďalšie.

V rámci reklamnej kampane môžme plánovať rôzne sezónne kampane, rôzne geografické cielenie, udeľovať rôzny rozpočet.

Je napríklad vhodné, ak si súbor kľúčových slov rozdelíme na dve hlavné skupiny – všeobecné vyhľadávania a veľmi konkrétne vyhľadávania. Tento postup je vhodný vtedy, ak sme pri predošlom spustení reklám postrehli výrazný rozdiel v počte vyhľadávaní a miere konverzie v rámci týchto dvoch základných skupín kľúčových slov.

Niekedy je úplne postačujúca jedna reklamná kampaň, inokedy je vhodné vytvoriť viac kampaní… Tiež je týmto spôsobom možné prideliť vyšší rozpočet tým produktom, alebo skupinám produktov, ktoré sú pre podnikanie hlavné – nosné. Tento prístup odporúčam využiť napríklad vtedy, ak máme obmedzený rozpočet, ktorý môžeme do reklamy investovať.

Efektínvym spôsobom vytvárania rôznych kampaní môže byť členenie podľa štruktúry eshopu – pretože zvyčajne jedna hlavná kategória eshopu sa člení na viacero podkategórií. Tým pádom budeme môcť prehľadne vytvoriť súbor  menších reklamných skupín, ktoré môžeme spravovať oddelene. Tiež budeme môcť oveľa jednoduchšie reklamy pre užšie skupiny produktov vyhodnocovať z hľadiska efektívnosti.

Rôzne reklamné kampane tiež umožňujú oddeliť rôzne typy reklám – z hľadiska zobrazovania môžeme napríklad oddeliť reklamy určené pre vyhľadávanie a reklamy určené pre reklamnú sieť. Tieto dva typy reklám sú veľmi odlišné nielen z hľadiska obsahu, ale i  z hľadiska ich pôsobenia, dosahovania a hodnotenia štatistických hodnôt. Odčlenenie poskytne lepší prehľad a hlavne možnosť individuálneho prístupu pri optimalizácii reklám.

Reklamné skupiny v adwords reklamách a súbor kľúčových slov

 

Kľúčové slová sú v adwords reklamách veľmi dôležité. Ak máme nejakú reklamnú skupinu, ktorá obsahuje príliš veľkú variabilitu kľúčových slov,  zvyčajne reklamné texty potom nepokryjú všetky frázy kľúčových slov – klesá relevancia reklám, čo má za následok ďalšie faktory vedúce z horšej kvalite reklám a vyššej cene za reklamy. Ak sa pokúsite o seriózne úpravy a optimalizáciu  v takejto “mix” reklamnej skupine – bude táto úloha veľmi obtiažna a časovo náročná…

Prečítajte si aj Viac o štruktúre reklamný skupín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>