Marketing a reklama na internete.
18/09/2018 23:03

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 Eshop  tina-studio.com : Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Ing. Martina Lukáčová, IČO: 40 287 637, DIČ 1048216433 (nie som platca DPH)

913 07, Haluzice 721 ; manazer@tina-studio.com, tel. 0905 945 779

Bankové spojenie: 42 02 65 65 32/8360 mBank.

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre online nákup prostredníctvom domény tina-studio.com  (ďalej Eshop) a zákazník odoslaním objednávky dáva s týmito obchodnými podmienkami súhlas.
 2. Predmetom predaja Eshopu sú služby označované ako služby alebo tovar.
 3. Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke Eshopu formou záväznej objednávky. Objednávky sú spracovávané priebežne. V prípade nejasností má prevádzkovateľ právo kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.
 4. O prijatí záväznej objednávky prevádzkovateľom je kupujúci informovaný prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu. Tento email slúži aj ako predfaktúra. Faktúra je v elektronickej forme doručená po uhradení objednávky kupujúcim a doručením služby prevádzkovateľom.
 5. Ceny  v Eshope sú bez DPH.
 6. Cena dopravy/poštovného nie je účtovaná. Služby sú doručované online. Ak to charakter služby vyžaduje, pred konečným dodaním služby prevádzkovateľ komunikuje s kupujúcim o špecifických požiadavkách, pokynoch a podkladoch potrebných pre dodanie služby.
 7. Kupujúci môže objednávku zrušiť – odstúpiť od zmluvy – a to telefonicky alebo písomným spôsobom.
 8. Platby za služby môže kupujúci uskutočniť podľa spôsobu, ktorý si zvolí pri „prechode pokladňou“ v Eshope (proces tvorby záväznej objednávky). Kupujúci má možnosť platiť prevodom na účet uvedený v úvode obchodných podmienok v časti Prevádzkovateľ, alebo prostredníctvom služby pay-pal, ktorý akceptuje platbu kreditnou kartou.
 9. Kupujúci môže doručené služby reklamovať v súlade s reklamačným poriadkom Eshopu. (viď nižšie)
 10. Ochrana osobných údajov: Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov kupujúceho. Tieto informácie budú použité pre zabezpečenie a realizáciu objednávky a dodanie tovaru.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. Septembra 2010

Zodpovedná osoba : Ing. Martina Lukáčová

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu na zakúpené služby.
 2. Reklamáciu može podať jedným z nasledovných spôsobov: Písomne na adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo emailom – kontakty viď úvod – časť Prevádzkovateľ.
 3. Kupujúci v reklamácii uvedie všetky náležitosti: identifikácia klienta (meno, priezvisko), identifikáciu objednávky – číslo ID objednávky, kontakt – poštový, telefonický, jasne a zrozumiteľne popísanú závadu, dátum podania reklamácie.
 4. Prevádzkovateľ preverí a vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie a o výsledku vybavenia reklamácie informuje kupujúceho.

Dňa: 1. Septembra 2010

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Lukáčová