Marketing a reklama na internete.
23/10/2018 17:56

Ako na kľúčové slová? Alebo ktoré sú tie správne?

V prvom rade, čo sú to vlastne kľúčové slová?

Sú to slová alebo slovné spojenia/frázy charakterizujúce konkrétnu tému. Nazývajú sa kľúčové pretože zohrávajú kľúčovú rolu pri vyhľadávaní a identifikovaní obsahu a jeho relevantnosti pre konkrétne vyhľadávanie užívateľa.

Kľúčové slová zohrávajú svoju rolu v dvoch rozdielnych situáciách. Tou prvou je popis obsahu určitej web stránky. Jej tvorca sa snaží skupinou kľúčových slov charakterizovať tému webu tak, aby ho vyhľadávače mohli účinne identifikovať v prípade dopytu (pri vyhľadávaní). Druhou situáciou je samotné vyhľadávanie užívateľom, ktorý hľadá informácie – texty na konkrétnu tému, ktorú sa snaží čo najpresnejšie charakterizovať práve kľúčovými slovami. V prípade prieniku kľúčových slov v týchto dvoch rozdielnych situáciách je užívateľovi sprostredkovaný text na danej web stránke a administrátor získava pre svoju webovú prezentáciu publikum. V závislosti od presnosti jeho kľúčových slov (relevantnosť) je nájdený ten správny užívateľ, ktorý má potenciál stať sa zákazníkom.

Práca s kľúčovými slovami je základom aj. SEO optimalizácie pre vyhľadávače, kedy sa snažíme identfiikovať správne kľúčové slová vzhľadom na cieľ web stránky a účinne ich zapracovávať do textov tak, aby vyhľadávacie roboty identifikovali web stránku pri relevantnom vyhľadávaní a vyhodnotili ju ako súvisiacu s témou a atraktívnu pre užívateľa.

Špeciálnym druhom kľúčových slov je anchor text, ktorý môžeme charakterizovať ako slová, ktoré priamo linkujú na ďalší obsah niekde na internete.

Ako postupovať?

Na úplnom začiatku vyberieme relevantné kľúčové slová. Charakteristika RELEVANTNÉ je pritom veľmi dôležitá a musí zohľadňovať ciele web stránky či textu. V prípade budovania mena, značky sú potrebné všeobecné kľúčové slová, tiež to platí, ak vám ide o veľmi široký záber užívateľov. Ak chcete zacieliť na predaj, je potrebné využiť veľmi konkrétne slová a frázy k téme, aby ste oslovili práve tých užívateľov, ktorí už vedia čo hľadajú a chcú si napríklad porovnať nejaké charakteristiky aby si mohli vybrať konkrétnu ponuku.

Ďalším krokom je analýza kľúčových slov.

Využívajú sa pri tom rôzne aplikácie (zdarma napr. Google key word tool) a cieľom je zistiť aký potenciál majú vami identifikované kľúčové slová vzhľadom na vyhľadávanie užívateľmi, nájsť najpoužívanejšie kľúčové slová a hlavne slovné spojenia využívané užívateľmi a urobiť zoznam relevantných kľúčových slov. Tento proces je založený na testovaní slov a slovných spojení, vrátane synoným, rôznych variácií slovného spojenia, foriem s a bez diakritiky a podobne.  Ako som spomínala, podľa cieľov vašich aktivít si  takto vytvoríte zoznam kľúčových slov, ktoré vyhľadávajú užívatelia najčastejšie a ktoré privedú tých správnych návštevníkov – čitateľov vašich textov.

Použitie kľúčových slov pri tvorbe webstránky

Zoznam kľúčových slov máme, tak sa pozrieme na použitie. V prvom rade ich použijete v nadpise (title) stránky a v jej stručnom popise. Tiež zoznam uvediete v mieste pre kľúčové slová (mnohé aplikácie na tvorbu webu on-line majú tieto záležitosti dobre vyriešené a v podstate vypĺňate jednotlivé kolonky). Najdôležitejšie je však používať tieto kľúčové slová v texte a to spôsobom, aby boli texty zaujímavé a čitateľné pre návštevníkov webu a zároveň aby boli “atraktívne” aj pre vyhľadávacie roboty. Vo všeobecnosti ide o SEO optimalizáciu textov.

  • používajte členenie textov s nadpismi obsahujúcimi kľúčové slová (nadpisy sú označené v HTML kóde ako h1, h2…)
  • v texte zvýraznite hlavné myšlienky obsahujúce kľúčové slová
  • používajte v texte kľúčové slová často (ale nie príliš často, stále platí, že texty musia dávať zmysel a  byť pútavé pre čitateľa, aby ho zaujali)
  • pre každú stránku (tému) vyberajte iné kľúčové slová
  • ak používate textové relamy google - použite kľúčové slová v nadpise reklamy a v samotnom texte, tiež sa zamyslite, či pre želané zacielenie nebude vhodné použiť vylučujúce kľúčové slová a slovné spojenia

 

Tip na záver: Ak zostavujete kľúčové slová v podnikaní, je potrebné myslieť na veľmi úzku skupinu cieľových užívateľov vyhľadávania, ktorí pre vás predstavujú najvyšší potenciál na premenu na zákazníka. V takomto prípade je vhodné zacieliť na špecifickejšie a užšie zamerané kľúčové frázy z 2-3 slov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>